Afgangsbilleder

På Ryomgaard Realskole er det en tradition, at afgangsholdene hvert år bliver fotograferet med skolelederen. Denne tradition har eksisteret siden den første afgangsklasse i 1916 og frem til i dag. Vi har indsat billeder af alle afgangsklasser nedenfor, men som følge af de skærpede GDPR-regler vil billederne i første omgang fremstå uden navne. Ligeledes mangler vi billeder fra 2020 og frem, men vi arbejder på at digitalisere disse. Et stort tak til Merete Daugaard, der har scannet afgangsbillederne i perioden 1916 til 2014.

Afgangsbillederne i fysisk form findes i dag i skolens GH-lokale, hvor de efter planen skal hænge permanent.

Med digitale hjælpemidler er sort-hvid-billederne fra 1916 til 1980 forsøgt farvelagt. Resultaterne er svingende, men det giver dog en anderledes oplevelse at se billederne med farve.

1990 til 1999

2000 til 2009

2010 til 2014

Som nævnt i indledningen arbejder vi på at få digitaliseret afgangsbillederne fra 2020 og fremefter.