Afgangsbilleder

På Ryomgaard Realskole er det en tradition, at afgangsholdene hvert år bliver fotograferet med skolelederen. Denne tradition har eksisteret siden den første afgangsklasse i 1916 og frem til i dag. Vi har indsat billeder af alle afgangsklasser nedenfor, men som følge af de skærpede GDPR-regler vil billederne i første omgang fremstå uden navne. Ligeledes mangler vi billeder fra 2020 og frem, men vi arbejder på at digitalisere disse. Et stort tak til Merete Daugaard, der har scannet afgangsbillederne i perioden 1916 til 2014.

Afgangsbillederne i fysisk form findes i dag i skolens GH-lokale, hvor de efter planen skal hænge permanent.

Med digitale hjælpemidler er sort-hvid-billederne fra 1916 til 1980 forsøgt farvelagt. Resultaterne er svingende, men det giver dog en anderledes oplevelse at se billederne med farve.

Som nævnt i indledningen arbejder vi på at få digitaliseret afgangsbillederne fra 2020 og fremefter.