Diverse billeder 1913 til 1960

Kilde: RYOMREAL65

Lærer Carsten Godtfredsen

Lærer Carsten Godtfredsen, fysik- og historielærer på Realskolen 1956-69. Godtfredsen kendte Købmandsfamilien  Bent Nygaard og hustru Ella, hvor han havde boet til leje (hos Ella forældre, købmand Carl Sørensen) da han startede på Realskolen. Her et foto fra Købmands-familiens dagligstue ca. 1960.

Lærer Carsten Godtfredsen, fysik- og historielærer på Realskolen 1956-69
Lærer Carsten Godtfredsen, fysik- og historielærer på Realskolen 1956-69

Lærer Ole Ditlev Jensen

Ole Ditlev Jensen, lærer på Realskolen i perioden 1955-1970. Han var student fra Rønde Kursus, og kom hurtigt til
Ryomgård Realskole. Han var faglig dygtig, men
hans pædagogiske linje var (for) skrap.

Ole Ditlev Jensen, lærer på Realskolen i perioden 1955-1970.
Ole Ditlev Jensen, lærer på Realskolen i perioden 1955-1970.

Området omkring Ryomgaard Realskole

Fotoet her viser en del af Ryomgård set fra luften, bl.a. Realskolens arealer. Fotoet er fra 1954. Det kan have interesse for mange at genopfriske de forskellige områder, som skolen rådede over og som alle havde navne.

Dagmar og Thyra sidder her i det nye stadion, måske midt i 1920’erne –  i dag legeplads med volleyball og andet. Fotoet kan faktisk være lidt tidligere, for måske er Thyra kun på besøg. Farvefotoet har ikke været billigt, men Erik Munch, der vistnok har taget det, sparede ikke på udgiften. Han var – ligesom sin bror – meget interesseret i at fotografere mangt og meget.

Luftfoto fra 1954 viser Ryomgaard Realskoles arealer med navne.
Luftfoto fra 1954 viser Ryomgaard Realskoles arealer med navne.
Dagmar og Thyra sidder her i det nye stadion, måske midt i 1920’erne
Dagmar og Thyra sidder her i det nye stadion, måske midt i 1920’erne

Anne og Erik Munch

Ægtefællerne Anne og Erik Munch – ganske unge. Deres bopæl i Ryomgård i de første år var Vestergade 22, og fotoet må være taget – gætter jeg på – efter et år eller to, altså ca. 1919. Det er også mit gæt, at fotografen er Axel Munch.

Ægtefællerne Anne og Erik Munch Vestergade 22, ca. 1919
Ægtefællerne Anne og Erik Munch Vestergade 22, ca. 1919

Diverse billeder

Her følger en række forskellige billeder fra skolens tidlige tid.

Bakken under udgravning 1923
Bakken under udgravning 1923
Fra venstre: Axel Munch, Dagmar og Erik Munch, hr. og fru Randtofte og ved Ford-bilens venstre skærm Holden Dall. Foto fra 1920’erne.
Fra venstre: Axel Munch, Dagmar og Erik Munch, hr. og fru Randtofte og ved Ford-bilens venstre skærm Holden Dall. Foto fra 1920’erne.
Salen bygges 1933, Erik Munch og Thyra Weiner i byggerodet. Digitalt farvelagt.
Salen bygges 1933, Erik Munch og Thyra Weiner i byggerodet. Digitalt farvelagt.
Det gamle fysiklokale. Årstal ukendt. Digitalt farvelagt.
Det gamle fysiklokale. Årstal ukendt. Digitalt farvelagt.
Salen ca. 1970. Digitalt farvelagt.
Salen ca. 1970. Digitalt farvelagt.
Salen med den gamle radio og foto af Axel, Erik og Dagmar, men desværre uden guldhornene, foto fra ca. 1965. Digitalt farvelagt.
Salen med den gamle radio og foto af Axel, Erik og Dagmar, men desværre uden guldhornene, foto fra ca. 1965. Digitalt farvelagt.
Dagmar Munch, foto fra ca. 1958. Digitalt farvelagt.
Dagmar Munch, foto fra ca. 1958. Digitalt farvelagt.