Embedsmændene eller Staben

fra Elevforeningens Aarsskrift 1942

Elevforeningens årsskrift 1942 fortæller lidt om embedsmændene på skolen, der findes blandt eleverne og udnævnes fra 8. klasse eller tidligere, således at de er klar til at fungere, når de begynder i 9. kl. I Erik Munchs sidst år var der kun to tilbage: sekretæren og ringeduksen, men oprindelig var der 12. Hensigten var dels at lade elever få medansvar for skolens værdier, dels at disse embedsmænd var et godt bindeled fra elev til lærer. Da de valgtes blandt de dygtigste elever, var det selvsagt en eftertragtet bestalling, ligesom de betragtedes som idealer af de yngre.

Embedsmændene var (citat fra årsskriftet 1942):

 • Duksen: han ringer Timerne ud og ind. Han opnaar den Ære at faa sit Billede ophængt paa øverste Gang i den gamle Skole og faa sit Navn indgraveret paa Klokken.
 • Sekretæren: Han har sit arbejde på Kontoret.
 • Hushovmesteren: Han har al Orden paa Gange og Trapper under sig og raader desuden for Underklassernes Fritimer.
 • Dørvogteren: Han passer Østre Dør og Gang.
 • Annexdirektøren: Han passer vestre Dør og Gang, desuden Gymnastiksalens Omklædningsrum og Badeværelser.
 • Tegneinspektøren: Han passer Tegnelokalet.
 • Laboranten: Han passer Fysiklokalet og Vandvæsnet.
 • Kortbevareren: Han passer G.H.
 • Konservatoren: Han passer Samlingen.
 • Registratoren: Han passer Elevregistret, indsamler Vidnesbyrdene, Indsætter Prøverne saavel i Registerskabet som i Klasseskabene.
 • Færdselsbetjenten: Han har sin Plads paa Vejen.
 • Depotforvalteren: Han indsamler hver Dag efter Skoletid ”glemte Sager”, som han anbringer i Depotet. Næste Dag møder han med dem i Foredragssalen, hvor de uddeles.
Foto af embedsmændene 1929-30 eller som Axel Munch har skrevet bagpå: Staben! Ud over Axel Munch kendes til højre for ham med klokken Søren Vester-Petersen.
Foto af embedsmændene 1929-30 eller som Axel Munch har skrevet bagpå: Staben! Ud over Axel Munch kendes til højre for ham med klokken Søren Vester-Petersen.