Lærer Holden Dall - Medstifter af Ryomgaard Realskole

Kilde: Artiklen er skrevet af Jens Erik Mehlsen, godt sekunderet af Ole og Ingrid Knudsen, Tjerrild. Ingrid havde i 1950’erne Holden Dall til lærer i Åby skole.

Da Ryomgaard Realskole åbnede portene for de første elever i januar 1913, var de tre stiftere naturligvis i centrum. Det drejer sig om lærerne Axel Munch, Holden Dall og Hakon Kirkegaard.

Mens Axel Munch har fået megen omtale gennem tiden – naturligt nok, da de to andre rejste fra skolen i løbet af få år – så kunne det være interessant også at se på disse to læreres skæbne. Foreløbig bliver det dog ved den ene af dem, nemlig Holden Dall.

Holden Dall var lærer på Århus Private Realskole 1909-12 sammen med Axel Munch og Hakon Kirkegaard. På grundlag af en af Axel Munch udarbejdet synopsis baseret på en fravigelse af den dengang herskende slagkraftige pædagogik og hen imod en venligere behandling af eleverne, fandt de sammen i ideen om at oprette en ny skole baseret på dette fundament. Nu skulle eleverne ikke tugtes mere med slag og lignende. Et par lussinger – eller det der var værre – var ellers almindeligt dengang, men de mente alle tre, at de kunne nå mindst samme fagmæssige niveau – eller måske mere – ved at undgå vold og i stedet udvise venlighed og respekt. Se eventuelt en uddybning heraf i Realskolens to bøger fra hhv. 100. års jubilæet og især fra 90. års jubilæet: “Der var engang”.

Holden Dall fødtes i Horsens d. 16. okt. 1887. Allerede året efter flyttede familien til Algade 55 i Middelfart, hvor faderen, Carl Dall, blev læderhandler. Om Holdens skolegang er der umiddelbart ingen oplysninger, men han er blevet uddannet lærer fra Gedved Seminarium i 1908, hvor hans navn figurerer på listen over seminaristerne med bestået eksamen. En anden, der er at se på nævnte liste, er i øvrigt hans senere kollega både i Århus Private Realskole og i Ryomgård Realskole, Hakon Kirkegaard, der således bestod lærereksamen samtidig og endda med samme eksamensgennemsnit på mg.

Efter lærereksamen flyttede Holden formodentlig tilbage til Middelfart, hvor hans navn figurerer på Middelfarts fodboldhold i Middelfart Venstreavis d. 10. apr. 1909. Måske har det kun været et kort besøg?

Holdens første lærerstilling må have været den ovennævnte Århus Private Realskole, hvor han møder Axel Munch og sin fra seminariet allerede kendte Hakon Kirkegaard. De tre finder hurtigt sammen, først Axel og Holden, idet de sammen lejer en lejlighed i Århus og engagerer en husbestyrerinde til at ordne vask, mad og rengøring. Det er Axel der er primus motor i de nye tanker om at behandle børnene med respekt og venlighed, og Holden er helt enig med ham. Men ingen af dem kan få gehør for deres ideer hos deres arbejdsgiver. Det kan jo være derfor, at ideen om at starte sin egen skole blev undfanget. Holden foreslår imidlertid, at hans gamle ven fra Gedved Seminarium, Hakon Kirkegaard, indvies i planerne. Ham kender de jo begge, da han også underviser på skolen. Det ville være godt at høre hans mening og i det hele taget få ham med i den praktiske udførelse, hvis han måtte være positiv. Og det var Hakon!

Vi skriver 1912, og det var på den tid, at købmand A.C. Andersen i Ryomgård havde averteret efter lærerkræfter, der ville og kunne starte en privat skole i Ryomgård. Vel havde man en skole i forvejen, men dels var den et lille stykke vej udenfor byen (Marie Magdalene) og dels var den uden eksamen. Købmanden havde også stillet i udsigt at være behjælpelig med – sammen med andre – at fremskaffe kapital i et eller andet omfang.

Der skulle ikke megen debat til, før de tre gutter så en mulighed derude i Ryomgård, og efter et besøg hos den venlige købmand var de ikke længere i tvivl. Planerne om en realisering blev sat i gang.

Historien herefter skulle være velkendt. Man startede op i lejede lokaler i Markedsgade d. 7. januar 1913 med de tre lærere plus en ekstra ansat, frk. Kirstine Kristiansen – og lejlighedsvis Pastor Madsen, Marie Magdalene. Hertil 26 elever. Men da tilgangen af indmeldelser til det nye skoleårs start i august voksede pænt i foråret 1912, blev byggeplaner sat i gang. Det indgik også som bestyrket grundlag i den beslutning, at de to små private skoler i hhv. Kolind (lærer Teglgaard) og Nimtofte (frk. Christiansen) ville blive nedlagte og eleverne sendt til Ryomgård Skole – den var endnu ikke realskole -, ligesom de to lærere blev ansatte her. Der skete i aug. 1913, hvor den nye skolebygning i Ryomgaards udkant stod klar.

Skolen voksede støt, men nogen modgang var der også, især da to af stifterne forlod skolen. Hakon Kirkegaard rejste i 1916 og Holden Dall i 1917.
Kirkegaard havde ved lejlighed optrådt som skolens leder, men kun udadtil, fordi man mente, at mange forældre efterspurgte en sådan: der måtte da være en leder af en skole som til enhver anden virksomhed! Indadtil var de en græsrodsbevægelse, hvor de bestemte i lige forhold. Faktisk var den reelle leder nok mere Axel Munch, idet han var opmanden til den pædagogiske linje, som var skolens eksistensgrundlag. Men Axel var beskeden, ligeledes Holden, hvorfor det mere eller mindre tilfældigt blev Kirkegaard, der fik sit navnetræk som skoleleder (forstander) på den rundskrivelse, som de tre cyklede rundt med til alle de hjem på egnen, de kunne nå inden skolens start.

Holden Dall forlod som sagt også skolen og brugte vistnok sygdom som undskyldning. Men det var måske snarere Amors pil, der havde ramt ham, for han og kollegaen Frk. Marie Holst havde erklæret hinanden deres kærlighed. Og den situation var ikke nem at håndtere på den tid med begge lærere ansat på den samme private skole i en lille by. Det var nemmere at rejse væk og komme tilbage et eller andet sted som ægtefolk.

Men hvor rejste det nyforelskede lærerpar så hen?
Til Middelfart naturligvis, og der var måske endnu en grund til at rejse fra Ryomgård, idet Holdens far, Carl Dall, af en eller anden grund ønskede, at sønnen skulle overtage hans forretning: læderhandlen i Middelfart. Det kan lyde lidt mærkeligt, da faderen jo netop have investeret både ideelt og økonomisk i Ryomgaard Realskole, – dens første elever dimitteredes med eksamen i 1916, så nu måtte den gerne kalde sig realskole – men uanset årsag endte parret nu i Middelfart.

Holdens nye stilling i Middelfart var sko- og læderhandler, og han har formodentlig fint kunne styre denne forretning. Hans hustru tilbød privat undervisning, hvilket hun annoncerede i den stedlige Middelfart- avis.

Og det har sikkert også trukket i Holden, at komme tilbage til lærergerningen og i Middelfart Venstreblad d. 1 okt. 1920 kan man da også læse, at han tiltræder en lærerstilling i Aaby Skole i Aabyhøj udenfor Aarhus (se foto).

Fra skolen i Åbyhøj fortæller en tidligere elev, Ingrid Knudsen, bl.a. at han havde en “oberst-attitude” og gik med “gamacher a la Joakim von And. Han var respekteret og vellidt, gik altid rundt med en pind ca. 50 cm. lang og 2 cm i diameter”.

Denne sidstnævnte “pind” kan måske have været en Marskalstav, som var forholdsvis almindelig dengang blandt flere, der i en eller anden form havde myndighed. Axel Munch var også en af dem, – gik med en sådan dagligt indtil sin død i 1939.

Ingrid Knudsen fortsætter: Holden Dall “underviste i naturhistorie og sløjd.
I naturhistorietimerne sad han ved katederet og snittede i sin pind, og når vi skulle høres, kom vi op at stå ved siden af ham, men han tog os også nogle gange med ned på marken, for at vi kunne se på blomster.

I sløjdtimerne sad han også altid ved katederet og snittede i sin pind eller i pap og lavede modeller af bondegårde eller kirker.

Blev viceinspektør, stod for lageret og styrede bl.a. hæfterne. Blev han spurgt: ”Har De fået de og de ting hjem”, svarede han: ”Nej, det har jeg ikke, men det har jeg bestilt noget så grusomt”.

Hans kone var somme tider vikar for ham og underholdt med, at de havde boet på skolen i de lokaler, de underviste i. Skolen blev bygget i 1909 og den øverste etage i B-bygningen rummede 3 lejligheder, der senere blev faglokaler til naturhistorie, fysik og geografi.

Senere boede parret i Søndergade i Århus, hvorfra de drev en bridgeklub.

Dall er sikkert holdt med at undervise på skolen o. 1956.”

Men også Holden Dall og hustru skulle møde den værste sorg af alle for de mistede deres søn Preben under 2. verdenskrig. Preben var født i 1919 og blev student i 1939. Herefter blev han stud.mag, og var under krigen modstandsmand. Tyskerne fik færden af ham og han ville i 1944 via Århus og København flygte til Sverrig, hvor han ville tilslutte sig Den danske Brigade. Men han nåede aldrig frem. Han er aldrig fundet, men er formodentlig skuddræbt under sin flugt. Han mindes sammen med tre andre på en mindetavle på Marselisborg Gymnasium.

1920’erne – Holden t.h. er på besøg, Axel Munch t.v. derefter Dagmar og Erik Munch.
1920’erne – Holden t.h. er på besøg, Axel Munch t.v. derefter Dagmar og Erik Munch.
En af Holden Dalls skolebøger
En af Holden Dalls skolebøger
Holden Dall tiltræder en lærerstilling i Aaby Skole i Aabyhøj udenfor Aarhus
Holden Dall tiltræder en lærerstilling i Aaby Skole i Aabyhøj udenfor Aarhus
Holden Dall 1943, Aaby Skole, med en knogle fra et elgs dyr
Holden Dall 1943, Aaby Skole, med en knogle fra et elgs dyr