Jul på Blæsenborg

Kilde: Fru K. Basse i Realskolens Årsskrift 2007-2008.

De fleste gamle elever ved alt om juleafslutningen på Realskolen, der igennem lange tider var præget af at fremmane den rette julestemning for eleverne. Men lærerne var sat op til denne stemning – Erik Munch var arkitekten bag, og som altid lagde han de store linjer, mens lærerstaben troligt bakkede op, – alt andet ville være utænkeligt! Og på Blæsenborg sørgede Thyra Weiner og Dagmar Munch for det festlige indslag, der takkede lærerne for deres indsats.
Fru K. Basse skriver mange år senere i årsskriftet 2007-08, senere gengivet i 100 års jubilæumsskriftet (s. 165) herom, således som det fandt sted i 1949:  “Kalenderårets sidste skoledag – som regeld. 22. dec. – havde sit helt eget faste program. For lærerne begyndte dagen dog allerede d. 21. om aftenen, hvor de frivilligt blev udkommanderet til at pynte juletræet i salen. Et arrangement man dog med glæde deltog i, da det blev efterfulgt af en julkehygge-komsammen på Blæsenborg hos skolebestyrer Erik Munch med vindtørret tobak, skotsk whisky og kaffebord, ledsaget af smuk julemusik. Jeg har fundet nogle få fotos, ganske vist fra dec. 1956, men der var ikke ændret på i disse få år.

Blæsenborg julen 1956 – Fra venstre Anthon Eriksen, Fru Nielsen, Hr. Højholdt, ukendt og S. Vester-Petersen.
Blæsenborg julen 1956 – Fra venstre Anthon Eriksen, Fru Nielsen, Hr. Højholdt, ukendt og S. Vester-Petersen.
Blæsenborg julen 1956 – Fra venstre Erik Munch, M. Dynesen, Ole Jensen og S.Vester-Petersen.
Blæsenborg julen 1956 – Fra venstre Erik Munch, M. Dynesen, Ole Jensen og S.Vester-Petersen.
Blæsenborg julen 1956 – Fra venstre Fru Ella Vester-Petersen (lidt usikkert), Fru Højholdt, ukendt, Fru Dagmar Munch.
Jul på Blæsenborg 1956 - Fra venstre Fru Ella Vester-Petersen (lidt usikkert), Fru Højholdt, ukendt, Fru Dagmar Munch.