Orla Andersen

af Jens Daugaard – oprindeligt udgivet på RYOMREAL65 juni 2016

De fleste kan sikkert huske fotoet nedenfor af en ung mand i spejderuniform, der hang i Realskolens store sal. Hans navn var Orla Andersen (07.10.1915 – 26.05.1944). Orla stammede fra Hornslet, hvorfra han sendtes til Ryomgård Realskole for at få realeksamen. Han dimitteredes i 1932, hvorefter han kom i banklære og fra 1935 var han bankkasserer i Købmands- og Håndværkerbanken i Hornslet. I 1936-37 aftjente han sin værnepligt ved kystdefensionen. Han var ivrig spejder og tropsfører  for spejderne i Hornslet. Under krigen blev han modstandsmand, og som sådan leder af en modstandsgruppe i Hornslet i 1943. Gruppen kom samme år i kontakt med med faldskærmsmanden Ole Geisler, hvorefter den gik ind i nedkastningsarbejdet. To gange benyttede gruppen en plads på Djursland ved Langsø i Løvenholmskoven. Men da denne plads i august 1943 blev kompromitteret, fandt man en ny plads ved Rosenholm skov. Denne plads anvendte gruppen i efteråret og vinteren 1943-44. I december 1943 blev 3 faldskærmsfolk arresteret i Århus. Som følge af deres arrestation og efterfølgende tortur, blev gruppen i januar 1944 optrevlet. D. 13. januar 1944 blev Orla Andersen arresteret af Gestapo, og i maj 1944 blev han dømt til døden ved en tysk krigsret og henrettet i Ryvangen. Efter befrielsen blev hans lig fundet og d. 30. juni 1945 blev han bisat på Hornslet Kirkegård. Skolebestyrer Erik Munch skrev i årsskriftet 1945 om hans heltemodige indsats under krigen og hængte hans portræt op i skolens sal, hvor det hang i 3 årtier. Jens Daugaard, Grenaa, har samlet ovennævnte bl.a. fra Spejdernes Magasin, 1945, nr. 9. I Hornslet er opsat en frise ved Rosenholmvej til minde om Frihedskæmperne i Hornslet. Læs i øvrigt mere herom i bogen af Kim Lykke Jensen: Hornsletgruppen. (Vældungerne 2014).