Skolens historie - Del 8 - Hans Erik Stilling

Kilde: Jens Erik Mehlsen + mindeord fra Hans Iversen

– Skolebestyrer på Ryomgård Realskole 1984-1993 –

I 1984 ansatte skolen Hans Erik Stilling som skoleleder.
Af flere årsager havde skolen på det tidspunkt store problemer, bl.a. fordi der ikke var taget hånd om disse på et tidligere tidspunkt.
Stilling moderniserede skolen, både fsv. angik skolens mange traditioner, lokalerne samt driften. Kostskoleeleverne omorganiseredes til et mere tidssvarende niveau i forbindelse med at værtsparret på Torvegården havde opsagt kontrakten for at gå på pension. Kostskolen flyttede i den anledning til Tøstrup Gl. Skole, hvilket var en satsning fra Stillings side. Men den belønnedes positivt, da elevtallet steg.
Selv var Stilling flyttet ind på Blæsenborg, hvor han foreslog skolens bestyrelse, at der ved en mindre tilbygning hertil kunne huse 7 elever. Han kaldte det efterværn, fordi det var beregnet til elever, der havde nået det tidspunkt, hvor 10. kl. afsluttedes og de skulle forlade skolen, men som ikke havde fornødent bagland til at komme videre. Også det blev en succes. I 1993 opsagde Stilling sit job og forlod egnen.

Stilling fortsatte sit på Møn, hvor han boede og arbejdede frem til sin død i 2020. Den senere skoleleder Hans Iversen skrev følgende mindeord om Hans Erik Stilling i Syddjurs Lokalavis i 2020:

Tidligere skoleleder ved Ryomgaard Realskole Hans Erik Stilling er mandag 13. januar afgået ved døden.

Hans Erik Stilling var leder fra 1984 til 1993, hvorefter han blev skoleforvaltningschef i Møn Kommune. Han førte skolen gennem en alvorlig krise i midten af 80erne med en kraftig modernisering. En modernisering, der blandt meget andet berørte skolens mange traditioner, men på en måde, så de efterhånden blev værdifulde og vedkommende for alle på skolen. For eksempel gjorde han sammen med dygtige musiklærer den daglige morgensang til en tidsvarende og værdifuld del af skolens hverdag.

Han fik også øjnene op for det værdifulde arbejde skolen påtog sig med kostskoleeleverne – dengang i Torvegården i Nimtofte. Han bragte kostafdelingen op på et højere niveau bl.a. ved at flytte den til bedre lokaler i Tøstrup, og ved en kraftig opnormering af personalet.

Han og Anne boede på Blæsenborg, som han i 1991 indrettede med 7 nye værelser til kostelever som efter 10. klasse stadig havde behov for de trygge rammer tilknytningen til skolen havde – det såkaldte efterværn. Mange elever har nydt godt af hans vedholdende og forstående omsorg.

Ud over sit arbejde som forvaltningschef indrettede han på Møn en gammel gård ved kysten, Bredemadgaard, til socialpædagogisk opholdssted.

 

« Gå til del 7

Hans Stilling
Hans Stilling