Søren Vester-Petersen​

Kilde: Fru K. Basse i Realskolens Årsskrift 2007-2008.

Lærer og viceinspektør på Realskolen 1938 – 61

Proprietær P. Petersen og frue drev et større landbrug på gården Sivested Odde mellem Kolind og den lille landsby Sivested. Gårdens fede jorder i det tørlagte sund leverede forskellige afgrøder, først og fremmest frø-afgrøder, og de store hvide bygninger lyste op i det flade landskab, så de var ret så tydelige fra flere sider af sundet, herunder også fra Kolind.  Proprietær-parrets børn, heriblandt sønnen Søren sendtes ca. 1923 til den private realskole i Ryomgård, som Petersens nærede stor veneration for. Dette private skole-initiativ tiltalte venstre-manden på Odden, og det i en sådan grad, at han støttede den også på andre måder, moralsk og formodentlig også økonomisk med et lån ca. 1919, hvilket dog ikke kan dokumenteres. Se evt. lidt mere herom i Skolens 100 års jubilæumsbog s. 160. I øvrigt er materialet hentet fra Elevforeningens Årsskrift 1961 og Midtdjurslands Ugeblad 10. aug. 1961.
Søren V-P, som han ofte kaldtes, blev født i 1914 og fik det man dengang kaldte almindelig forberedelseseksamen i 1930. I hans sidste elev-år på Realskolen var han medlem af ”Staben” – den flok elever, som skolens leder samlede om sig til forskellige opgaver med (pædagogisk) ansvar – og som sådan beklædte han jobbet som ringeduks.

Axel Munch døde i 1939. Året forinden var Søren V-P blevet ansat som lærer på skolen efter at have taget lærereksamen fra Århus Seminarium, samt faglærereksamen i matematik og endelig – lidt senere – en matematisk studentereksamen. Hans fag var matematik, regning og naturhistorie, og ved Axel Munchs død overtog han hans påbegyndte lærebogsmateriale i matematik, som således blev første af flere lærebøger, som han udarbejdede i tidens løb, ofte sammen med lektor Nygård fra Århus Katedralskole. Lærebøgerne var først og fremmest i matematik, men der kom også mindst to i botanik, heriblandt den for mange elever berømte “Flora”, – en nøgle til bestemmelse af blomster ved hjælp af dets biologiske opbygning og egenskaber, altså uden billeder.

En af hans første bemærkelsesværdige bedrifter var at rejse mindestenen for Axel Munch. Han fandt klippestykket, og sammen med Erik Munch blev teksten valgt og indhugget i stenen. Og det store arbejde med at få stenen op ad bakken til dens plads, løste Søren V-P med god hjælp af sin far – der havde gode forbindelser til entreprenører med maskiner, der kunne hjælpe. Så stenen kom på plads på Bakken, hvor den med Axels ansigtsrelief kunne skue ud over by og skole. I 1940 var han initiativtager til oprettelse af ”Ryomgård Biograf”, men ellers var der ikke plads til andet i hans arbejdsliv end Ryomgård Realskole, inkl. Handelsskolen, som oprettedes i 1942. Søren V-P blev leder af denne handelsskole i de følgende 8 år, hvorefter sygdom tvang ham til ar arbejde mindre. Handelsskolen blev herefter overdraget til Handelsskoleforeningerne og fortsattes under navnet ”Ryomgård – Pindstrup Handelsskole”. I 1943 udnævntes han til Realskolens viceinspektør, og var faktisk fra dette tidspunkt bestemt til at blive skolens leder, når Erik Munch gik af.
Realskolens Elevforening omgærdede han med stor opmærksomhed og var i en periode dets formand, bl.a. i 1947, hvor elevforeningens fest – ”Sommerfesten” – blev den hidtil største spektakulære begivenhed i foreningens historie.
Egentlig havde han tænkt sig Kong Frederik som festens højdepunkt og var da også draget til hovedstaden, hvor han med vanlig stædighed fik audiens på Amalienborg. Men Kongen betakkede sig. Han var ny i jobbet og meget populær, hvorfor invitationerne var mange, og Ryomgård Realskole kunne desværre ikke prioriteres til besøg denne gang. Men så opsøgte Søren V-P statsminister Knud Christensen og Kgl-skuespiller Poul Reumert, og der var bid hos begge. Sommerfesten blev en succes og stilen forsøgtes med held fortsat de følgende år, hvor bl.a. statsminister Hans Hedtoft, Henrik Malberg, Ole Bjørn Kraft og Teaterdirektør Henning Jensen gæstede foreningens sommerfester.

Sådanne ting og sager kan kun gennemføres med progressive drivkræfter i Elevforeningen med en stærk person i spidsen, og en sådan var Søren V-P. Men arbejdet sled og helbredet var ikke godt, hvorfor han i 1961 blev indlagt på Grenå Sygehus. Da Erik Munch fratrådte d. 1. aug. 1961 og Sørens V-P således tiltrådte som skolebestyrer, sagde helbredet fra og han døde få dage senere inden skoleårets start i 1961, kun 47 år gammel.

Søren Vester-Petersen – Konfirmationsfoto, ca. 1927
Søren Vester-Petersen – Konfirmationsfoto, ca. 1927
Søren Vester-Petersen byder velkommen "Sommer-festen"
Søren Vester-Petersen byder velkommen "Sommer-festen"
Søren Vester-Petersen
Søren Vester-Petersen